LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousTháng Tám 2020Next »    
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
27
13:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
17:30 - 20:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
28
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
293031
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
1
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
12:15 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khác
2
07:30 - 09:31
Phòng Họp 1 - Đoàn Trường
3
09:00 - 10:00
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
456
14:00 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
789
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
10
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
11
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
08:45 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
12
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
13
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
08:00 - 09:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
14
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
15
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
16
171819202122
06:56 - 11:40
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
23
24252627282930
3112
Quốc khánh 2/9
3456