LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousJuly 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2627
08:00 - 11:00
Phòng Họp 1 - Khác
14:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
2829
15:00 - 17:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
3012
3
09:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
456
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
789
10
07:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
11
08:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
12131415
17:00 - 18:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
16
17181920
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
21
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
15:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
22
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
14:45 - 17:29
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
23
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
24252627
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khác
282930
311
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
2
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 16:08
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
3
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 16:08
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
07:30 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
4
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:30 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
5
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
6