LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousTháng Giêng 2021Next »    
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
28
07:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:30 - 20:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
29
09:30 - 22:00
Phòng Họp 1 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
17:30 - 20:30
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
30
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
17:30 - 21:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
311
Tết Dương lịch
23
4
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
5
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
17:30 - 21:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
6
10:30 - 11:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
7
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
8
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
9
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ Thông Tin
07:31 - 11:30
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ Thông Tin
17:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
10
06:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
13:30 - 17:30
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
111213
13:30 - 15:30
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
14
13:30 - 15:30
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
08:30 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
15
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
1617
18
10:30 - 11:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
15:30 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
19
07:40 - 11:30
Phòng Họp 3 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
08:31 - 16:32
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
20
10:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
10:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
21
15:00 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Kế Hoạch Tài Chính
17:00 - 22:00
Phòng Họp 2 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
22
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
08:00 - 10:30
Phòng Họp 2 - Phòng Kế Hoạch Tài Chính
23
07:27 - 11:55
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
07:30 - 17:30
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
11:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
24
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
252627
13:03 - 16:04
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
28
08:00 - 22:00
Phòng Họp 2 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
29
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
30
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
31
1234567