LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousTháng Năm 2020Next »    
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
27
07:30 - 11:55
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
09:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
2829
13:00 - 16:30
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
30
Giải phóng miền Nam
1
Quốc tế lao động
23
45
13:15 - 17:00
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
678910
11
08:30 - 09:30
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
12
07:30 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Xây Dựng
1314151617
1819
16:30 - 22:00
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
2021
14:00 - 18:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
222324
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
252627
07:30 - 13:00
Phòng Họp 2 - Khác
28293031
1
Quốc tế thiếu nhi
234
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
56
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
7
07:30 - 17:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy