LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousJuly 2018Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2526272829301
2
09:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Trung Tâm Việt Nhật
3
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Trung Tâm Việt Nhật
13:00 - 16:00
Phòng Họp 1 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
4
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Trung Tâm Việt Nhật
5
17:30 - 20:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
6
09:30 - 12:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
78
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
9
13:30 - 16:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
10
08:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
08:45 - 12:00
Phòng Họp 1 - Khoa Cơ Khí Động Lực
11121314
11:30 - 13:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
15
16
07:00 - 11:59
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
13:00 - 16:30
Phòng Họp 3 - Khác
171819
14:00 - 16:30
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
20
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khác
13:30 - 16:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
21
11:30 - 13:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
22
232425
07:00 - 11:59
Phòng Họp 2 - Khoa Lý Luận Chính Trị
262728
11:30 - 13:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
29
303112345