LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousMay 2018Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
30
Giải phóng miền Nam
1
Quốc tế lao động
2
08:30 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
10:30 - 11:45
Phòng Họp 3 - Khác
3
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
08:45 - 11:29
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
12:30 - 18:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
17:00 - 07:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
4
17:00 - 07:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
5
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Kinh Tế
12:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
6
7
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
8
07:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
07:30 - 11:00
Phòng Họp 1 - Đoàn Trường
9
09:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Việt Nhật
10
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
11
07:00 - 12:00
Phòng Họp 1 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
12
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
11:30 - 16:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
13
07:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Máy
14
09:00 - 23:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
15
01:30 - 04:00
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
14:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
16
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
09:15 - 11:47
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
17
08:45 - 11:49
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Trung tâm dịch vụ Sinh viên
14:30 - 16:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
18
08:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
1920
12:00 - 17:55
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
21
07:45 - 11:15
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
08:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
13:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
22
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
23
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
07:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
24
06:25 - 11:26
Phòng Họp 2 - Khoa Xây Dựng
08:00 - 11:00
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
25
08:15 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
26
07:00 - 11:47
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
08:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Việt Nhật
27
2829
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
30
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
31
07:30 - 12:00
Phòng Họp 2 - Khoa Ngoại Ngữ
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
1
Quốc tế thiếu nhi
23
45678910