LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousSeptember 2017Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
28
07:30 - 07:30
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
20:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
29
20:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
08:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
30
20:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
08:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
09:00 - 11:00
Phòng Họp 1 - Trung Tâm Dạy Học Số
31
08:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
09:00 - 11:00
Phòng Họp 1 - Trung Tâm Dạy Học Số
1
08:00 - 07:00
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
09:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
2
Quốc khánh 2/9
3
456
07:00 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Đào Tạo
78910
11
09:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
12
07:30 - 11:56
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
14
07:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
17:00 - 19:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
15
05:30 - 14:31
Phòng Họp 2 - Khoa Xây Dựng
16
07:01 - 18:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
07:02 - 18:00
Phòng Họp 3 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
17
18
07:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
19
13:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
20
09:30 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
21
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
12:00 - 18:00
Phòng Họp 3 - Phòng Tuyển Sinh và Công tác Sinh Viên
13:30 - 17:00
Phòng Họp 1 - Khác
22
13:30 - 17:00
Phòng Họp 1 - Khác
13:30 - 17:30
Phòng Họp 3 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
23
07:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
24
07:00 - 12:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
25
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
16:00 - 20:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
2627
07:00 - 10:30
Phòng Họp 2 - Khác
282930
07:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đào Tạo
1
234
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
5
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
16:00 - 16:01
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
6
16:00 - 16:01
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
78