LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousSeptember 2018Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
27
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
28
13:30 - 16:30
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
29
08:00 - 10:30
Phòng Họp 2 - Phòng Tổ Chức Cán Bộ
30
06:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
31
07:15 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Đào Tạo
08:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
08:30 - 16:00
Phòng Họp 3 - Trung Tâm Việt Nhật
12
Quốc khánh 2/9
34
13:30 - 16:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
16:00 - 17:30
Phòng Họp 3 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
5
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
6
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:30 - 20:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
7
07:30 - 18:00
Phòng Họp 3 - Khác
89
10
07:30 - 18:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
08:00 - 11:45
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
12:30 - 18:00
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm
11
09:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
09:00 - 11:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
15:00 - 18:00
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
12
09:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
13:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
131415
08:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Trung Tâm Việt Nhật
08:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Việt Nhật
16
17
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
14:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
18
13:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
19
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 11:55
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
20
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 11:58
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
14:00 - 16:30
Phòng Họp 3 - Văn Phòng Đảng Ủy
17:30 - 20:30
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
21
10:30 - 15:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
22
16:00 - 21:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
23
24
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao
08:00 - 13:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
25
08:00 - 13:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
26
08:00 - 13:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
10:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Khoa Học và Công Nghệ
27
08:00 - 12:00
Phòng Họp 3 - Phòng Thiết Bị Vật Tư
28
07:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
09:00 - 11:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
14:00 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
15:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
29
15:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
07:00 - 11:00
Phòng Họp 2 - Trung Tâm Đào Tạo Ngắn hạn
07:34 - 11:55
Phòng Họp 1 - Phòng Đào Tạo
08:00 - 12:04
Phòng Họp 3 - Khoa Công Nghệ May & Thời Trang
30
15:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
1
07:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khác
2
07:30 - 13:00
Phòng Họp 2 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
34
08:30 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
567