LỊCH SỬ DỤNG PHÒNG HỌP


Phòng Họp 1 Phòng Họp 2 Phòng Họp 3
    « PreviousJanuary 2019Next »    
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
311
Tết Dương lịch
2
14:00 - 15:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
3
09:00 - 11:30
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
17:00 - 20:00
Phòng Họp 3 - Đoàn Trường
456
7
08:00 - 09:30
Phòng Họp 3 - Khoa Khoa Học Ứng Dụng
10:00 - 11:11
Phòng Họp 3 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
8
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
9
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
10
07:30 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp
11
07:45 - 16:30
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
08:30 - 09:30
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
11:30 - 21:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
12
07:30 - 11:31
Phòng Họp 2 - Khoa In & Truyền Thông
14:30 - 20:30
Phòng Họp 2 - Đoàn Trường
13
08:30 - 10:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
13:30 - 17:50
Phòng Họp 3 - Phòng Thanh Tra Giáo Dục
13:30 - 17:00
Phòng Họp 2 - Văn Phòng Đảng Ủy
14
09:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Phòng Hành Chính Tổng Hợp
15
07:30 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa Cơ Khí Động Lực
09:00 - 10:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
09:30 - 11:00
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
1617
07:00 - 17:00
Phòng Họp 2 - Khoa Điện - Điện Tử
10:25 - 11:30
Phòng Họp 1 - Khoa Điện - Điện Tử
13:00 - 17:00
Phòng Họp 3 - Phòng Đảm Bảo Chất Lượng
1819
08:00 - 11:30
Phòng Họp 2 - Khoa In & Truyền Thông
20
2122
09:00 - 10:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
23
14:00 - 16:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
14:00 - 17:00
Phòng Họp 1 - Khác
24
09:00 - 10:00
Phòng Họp 1 - Phòng Quan Hệ Quốc Tế
252627
28293031123
45678910